Обозначения

Гумата по същество представлява пневматично тяло, което свързва превозното средство с пътната настилка. Основните му функции могат да се обобщят по следния начин:

 • Товароносимост
 • (Пневматична) амортизация
 • Предаване на въртящия момент
 • Управляемост
 • Сцепление с пътната настилка

Тези характеристики на гумата трябва да останат сравнително стабилни през целия и́ жизнен цикъл. Освен това гумата трябва да има голям ресурс и да остане безопасна през цялото време. Освен на горните основни критерии, гумата трябва да отговаря и на редица други, по-специфични критерии, за да бъде в съответствие с нарастналите характеристики на съвременните превозни средства, като например:

 • Да има ниско съпротивление на триене и да пести гориво
 • Да има ниски шумови характеристики
 • Да бъде високоскоростна и да осигурява комфорт при пътуването

top

ДЕФИНИРАНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ГУМИТЕ

Фирмите производителки на гуми по целия свят членуват в регионални асоциации на производителите на гуми (за Европа – ETRTO), които определят размерите и толерансите на гумите, товароносимостта и работното налягане за отделните категории и размери гуми. Основните термини, касаещи гумите и джантите са обяснени по-долу:

 • Външен диаметър на гумата (OD)
  Това е диаметърът на ненатоварена гума, монтирана на джанта, с препоръчителния за гумата диаметър и напомпана до препоръчителното налягане.
 • Широчина на профила (SW)
  Това е широчината на напомпана гума, монтирана на измервателна джанта, с изключение на дебелината на буквите или декоративните елементи по страниците.
 • Височина на профила (SН)
  Това е измереното по централната ос разстояние от ръба на борта до външния контур на протектора на напомпаната гума.
 • Статичен радиус (SLR)
  Височината в изправено положение от пътната повърхност до центъра на оста при номинално налягане в гумата и номинален товар.
 • Широчина на профила в натоварено положение (LSW)
  Това е широчината на напречното сечение на гумата в натоварено положение.
 • Пропорционално (аспектно) съотношение
  Височината на профила (SH) изразена като процент от широчината на профила (SW).

top

ТЕРМИНИ СВЪРЗАНИ С ГУМИТЕ

Предлаганите на пазара гуми са сложен продукт, изработен от гума и текстил, със стоманени или синтетични подсилващи елементи. Основните компоненти на гумата са описани по-долу:

 • Протектор – обезпечава сцеплението и износоустойчивостта и предпазва каркаса под него.
 • Колан (пояс) – множество, раположени под кос ъгъл слоеве от стоманени корди, обезпечаващи здравината на гумата, стабилизиращи протектора и недопускащи проникването на остри предмети в каркаса.
 • Страница – обезпечава защитата на каркаса и е устойчива на огъване и на атмосферни влияния.
 • Пояс на каркаса – радиалните му (900) пластове пренасят целият товар, спирачното и управляващото усилие между джантата и пътя и издържат на взривните напрежения в гумата при работно налягане.
 • Вътрешна облицовка – пласт от гума във безкамерните гуми, специално разработен за да предотвратява утечката на въздух.
 • Сноп на борта – сноп от стоманени корди, имащ за задача правилното позициониране и лягане на гумата върху джантата и задържането на гумата в това положение.
 • Апекс (бортови пръстен) – гумена подложка в борта и долната част на страницата, осигуряваща плавният преход от твърдия борт към гъвкавата страница.
 • Протектор на джантата – слой твърда гума, имаща за цел предпазване на зоната на борта от ерозивното въздействие на фланеца на джантата.

top

МАРКИРОВКИ НА ГУМИТЕ

Има различни системи за маркиране размера на гумите. Разликата в маркирането спомага за отличаване на различните видове гуми. Маркирането на размера може да се третира по същия начин като номерата на детайлите в автомобила. По този начин водачът на автомобила може лесно да провери дали гумите на неговото превозно средство имат същите маркировки, като посочените в ръководството на превозното средство или като на одобрените алтернативи. Маркировката на огромния брой гуми включва като минимум размера, вида и структурата на гумата, както и нейните скоростни характеристики.

 1. Широчина на профила в мм
 2. Пропорционално отношение в %
 3. Конструкция на гумата (R = радиална)
 4. Диаметър на джантата в цолове
 5. Максимална товароносимост (индекс на товара) 91 = 615 кг на гума, 120/116 = 1400 кг на гума при единичен монтаж и 1250 кг при двоен
 6. Символ на скоростта (Т = 190 км/ч, Р = 150 км/ч)
 7. БЕЗКАМЕРНА гума
 8. Знак и номер за одобрение от ЕСЕ и шумово число
 9. Местоположение на индикатора на износването
 10. M+S (кал и сняг) обозначение за зимна гума
 11. Изпитана и квалифицирана за „използване при дълбок сняг“
 12. Дата на производство (седмица, година, декада 1990 – 1999)
 13. Символ за съответствие с изискванията на Департамента по транспорта (DOT) на САЩ
 14. DOT код на производителя
 15. Страна на производство
 16. Търговско наименование
 17. Подробности относно конструкцията (DOT)
 18. Маркировки за товар и налягане (DOT)
 19. Вид на гумата (радиална).
 20. Знак, изискван в съответствие с правилниците за потребителска информация на САЩ (качествен знак)

За по-голяма яснота,полезни могат да се окажат следните коментари:

ПОЗИЦИЯ 1 – Широчината на профила на гумата е линейното разстояние в милиметри между най-изпъкналите точки на страниците на напомпана гума, без да се включват обозначенията (маркировките), декорациите, защитните пояси или джантите.

ПОЗИЦИЯ 2 – Височината на профила е половината от разликата между общия диаметър и номиналния диаметър на джантата. В процеса на развитието си, профилът на гумите се е изменял от почти кръгъл към по-плосък и по-широк. Това е довело до изменение на пропорционалното (аспектното) съотношение (A/R) на височината на профила, което от 100% е станало 70%, 60%, 50% и дори по малко.

ПОЗИЦИЯ 3 – Радиалната конструкция на гумата се обозначава с буквата “R” в маркировката за размера върху страницата на гумата.

ПОЗИЦИЯ 4 – На илюстрацията по-долу е показана точката, от която се определя номиналният диаметър на джантата.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛНИК ЕСЕ-R 30

В съответствие с европейския правилник ЕСЕ-R 30, обозначението на размера на гумите на леките автомобили трябва да бъде последвано от сервизно описание, съдържащо индекса (за капацитета) на натоварване и символът на скоростта.

ПОЗИЦИЯ 5 – Максималната товароносимост се посочва с помощта на индекса за капацитета на натоварване. В таблицата по-долу е показано отоншението между Индекса за капацитета на натоварване (LI) и действителното натоварване в килограми.

ИНДЕКС ЗА КАПАЦИТЕТА НА НАТОВАРВАНЕ (LI)

Индексът на капацитета на натоварване обозначава максималния товар, който може да носи дадена гума при максималната скорост, посочена чрез индекса на скоростта. Това не се отнася за гуми типове V, W, Y и Z.

СЕРВИЗНО ОПИСАНИЕ

В съответствие с европейски правилник (ЕСЕ-R54) всички гуми, предназначени за лекотоварни автомобили трябва да бъдат обозначавани с „С“ и със „сервизно описание“, разположено до маркировката за размера на гумата. Това описание включва код, който обозначава границите на натоварването и на скоростта и включва „индекс на натоварването“ при единичен и сдвоен монтаж на гумите, както и „символ на скоростта“ (напр. 102/100R). Могат да се използват допълнителни обозначения за да се покаже съответното натоварване на гумите при алтернативно по-висока скорост. Това допълнително обозначение трябва да бъде поставено в кръгче.

 

ПОЗИЦИЯ 6 – Символът на скоростта указва максимално допустимата скорост за гумата.


top

ИНДЕКС НА СКОРОСТТА

СИМВОЛЪТ НА СКОРОСТТА указва максимално допустимата скорост,при която дадена гума би могла да носи товара, обозначен от индекса й за капацитет на товароносимост. На превозното средство може да се използват само гуми, имащи като минимум символа на скоростта, указан в ръководството за експлоатация на автомобила. Това не се отнася за гуми типове V, W, Y и Z.

Индексите на товароносимостта и символите на скоростта се поставят и на двете страници. Първото число обозначава капацитета на товароносимост на гумата при единично приложение, а второто число при СДВОЕНА употреба. При използване на гуми с обозначение M+S (зимни/4х4), категорията на скоростта им може да бъде по ниска от указаната за използване в автомобила. В някои страни е задължително в полезрението на водача да се поставя стикер, указващ максимално допустимата скорост на гумата. Скоростта, за която са предназначени гумите, монтирани на автомобила, не трябва да се превишава.


top

ПОЗИЦИЯ 7 – Думата „TUBELESS“ (БЕЗКАМЕРНА) посочва че гумата трябва да се използва без вътрешна гума.

ПОЗИЦИЯ 8 – Знак и номер за одобрение на типа от ЕСЕ, потвърждаващ, че гумата отговаря на изискванията на ЕСЕ по правилници R30/R54.

ПОЗИЦИЯ 9 – Показва местоположението на индикаторите за износване на протектора (височина 1.6 мм) в основните канали на шарката на протектора.

ПОЗИЦИЯ 10 – Гумите, обозначени с M+S могат да се използват в автомобили имащи по-висок индекс на скоростта от обозначения върху M+S гумата.

ПОЗИЦИЯ 11 – Гумите обозначени за „използване при дълбок сняг“ са изиптани в съответствие с процедурите за изпитване на ETRTO и сертифицирани като издържали теста.

ПОЗИЦИЯ 12 – До 2000 г. датата на произовдство на гумата бе изписвана с 3 цифри в края на серийния номер, като първите две обозначаваха седмицата на производство, а третата – годината на производство. Декадата на производство 1990 – 1999 се обозначаваше с . От 2000 г. се използват 4 цифри, като третата и четвъртата заено обозначават годината на производство.

ПОЗИЦИЯ 13 – символът „DOT“ обозначава съответстие с разпоредбите за гумите на САЩ.

ПОЗИЦИЯ 14 – Кодът на производителя на DOT (департамента по транспорта) представлява закодирана информация за конструкцията на гумата и идентификацията й в съответствие с разпоредбите на САЩ (не е задължителен в Европа).

ПОЗИЦИЯ 15 – Страната на производство посочва произхода на гумата

ПОЗИЦИЯ 16 – Търговското наименование на гумата (Excellence, UltraGrip 7 и т.н.)

ПОЗИЦИЯ 17 – Подробности относно конструкцията на гумата по изискванията на DOT – САЩ.

ПОЗИЦИЯ 18 – Максимална товароносимост и налягане на гумата в съответствие с правилниците на САЩ, КАНАДА и АВСТРАЛИЯ.

ПОЗИЦИЯ 19 – Конструкция на гумата (R = радиална).

ПОЗИЦИЯ 20 – Маркировка в съответствие с правилника за потребителска информация на САЩ за единност при обозначаване на качеството на гумата (U.T.Q.C.).

 


top

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА

По-долу са дадени едни от най разпространените обозначения за размера на гумите, предназначени за използване при лекотоварните автомобили. Към всеки размер има обяснение какво обозначава всеки компонент от маркировката:

 

ДВОЙНИ И ТРОЙНИ МАРКИРОВКИ

 

Някои гуми имат повече от една маркировка за размер. Въпреки че тези гуми са подходящи за всички посочени размери, ако гумата се монтира по някой от допълнително посочените размери, тя не бива да се поставя на една ос с друга гума, която оригинално е с размер съответстващ на допълнителния. Основният размер на тройно маркираната гума си остава първият (размерът посочен с най-големи букви и цифри).


top

ИНДУСТРИАЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 


top

ФИРМЕНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 


top

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 


top

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА RUNONFLAT

Технологията RUNONFLAT напълно отговаря на името си (в буквален превод: движение със спукана гума) – тя позволява автомобилът да продължи движението си след спукване на гумата. Дори и когато гумата е напълно спаднала, можете да продължите пътуването си още 80 км при скорост от 80 км/ч.

 

ЗАВИВАНЕ

Гумите RUNONFLAT силно намаляват риска от загуба на управление.

ЗА КАКВО СЛУЖИ ТЕХНОЛОГИЯТА RUNONFLAT?

Уникалните свойства на тази технология се дължат на усилената страница на гумата. Високоустойчивите гумени вложки могат да понесат тежестта на автомобила дори и когато налягането в гумата, което обикновено изпълнява тази задача, липсва.

КАКВО СТАВА КОГАТО ГУМАТА СЕ СПУКА?

Когато обикновената гума се спука, страниците й поддават и задвижващите сили спомагат за отлепянето на гумата от джантата, предизвиквайки бързото й прегряване. Резултатът е загуба на контрол и на спирачно усилие.

Гумите на Goodyear RunOnFlat обаче имат специални вложки, които усилват страниците, в случай на загуба на налягане в гумата. Тези вложки се огъват до толкова, че да поемат и разпределят силите на натиск и опън, предизвикани от тежестта на автомобила, дори и в гумата да не е останал никакъв въздух.

КАК ДЕЙСТВА?


top

ПОДДРЪЖКА

СЪОСНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Проверявайте съосността на вашият автомобил. Автомобилът е правилно центриран, когято всички елементи на окачването и управлението са здрави, а джантите с гумите се движат в права линия, без отклонения. Ако забележите неравномерно износване на протектора, това може да е знак за разцентроване на автомобила и той трябва да бъде прегледан от професионалист.

РОТАЦИЯ НА ГУМИТЕ

Установете коя ротация дава най-добър резултат при вашите гуми. Въпреки че много хора могат да разменят (ротират) гумите сами, по-бързо, лесно и сигурно е да поверите тази работа на професионалист. В ръководството за вашия автомобил трябва да са посочени подходящата схема на ротация на гумите и графикът за ротация. Ако няма специално указан график, златното правило е гумите да се разменят на всеки 10 000 до 15 000 километра.

РЕМОНТ НА ГУМИТЕ

Ремонтите на гумите трябва да се извършват от професионалисти. Правилната процедура по ремонта включва демонтаж от превозното средство за обстоен преглед и проверка за увреждания, както и използване на лепенки и тапи за ремонтиране на пробивите, в съответствие с ограниченията и изискванията за даденият вид ремонтно средство.

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС. КЗП

Сравни продуктите