Общи условия

Оферта

1.1. Сайтът Danika.bg продаваме само нови гуми, не по-стари от 16 месеца от датата на производство.

1.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 месеца.

1.3. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

 

Цени на стоките

1.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на Danika.bg, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).

1.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

 

Поръчки

1.1. Магазинът Danika.bg приема поръчки по два начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www.danika.bg или по телефон. През зимния сезон, т.е. през месеците октомври, ноември и декември заявките по телефона са сведени до минимум, поради голямата натовареност в този период.

1.2. Поръчки в Интернет магазина www.danika.bg може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.

1.3. След натискане на „Поръчаване“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката.

1.3.1 В изпълнението и спазването на регламент 2016/679 на 25.05.2018 личните Ви данни ще бъдат събирани, съхранявани, обработвани и защитавани с цел изпълнение на фирмените ни отношения и съответно след изпълнението им гарантираме изтриването на личните Ви данни.

1.3.2.Ние РОКАНИ ЕООД
С цел да изпълним вашите поръчки, ние използваме с ваше съгласие личните ви данни(Име, Телефонен номер, Адрес за Доставка, Имейл адрес
) съгласно регламент 2016/679 при одобрение на общите ни услови преди заявка. Данните ви се съхраняват за период не по дълъг от необходимото за целите, за който са нужни.

1.4. Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на гуми от складовете на производителите, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимо от срока на доставка от склада на производителя. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.

1.5. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура и гаранция.

 

Връщане на стоката

1.1. Право на отказ всеки потребител има право да се откаже от закупената стока от нашия Магазин и да я върне до 14 дни от датата на получаване, доставката остава за сметка на потребителя. Това е право съгласно Закона за защита на потребителя.

 • по електронна поща: nikola@danika.bg
 • на номер: 0899 669 668

На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането! С цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената стока.

С цел да Ви улесним, ние ще вземем стоката от Вас и ще възстановим платената за нея сума. Връщането на сумата става в срок от 14 дни от получаването на стоката в наш склад. За приемането на стоката ще Ви уведомим по телефонен номер даден от вас. Парите се възстановяват на посочената от Вас във формуляра банкова сметка.

 • Промени в поръчките.
 • За промяната, моля, свържете се по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.
 • “СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ”
 • Приложение
 • Или копирайте формуляра:СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗДо ………………………/името на търговеца/……………………………………………………………………..

  /адрес, ЕИК/

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

  …………………………………………………. /описание на продукта/

  Стоката е поръчана на ………………….

  Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

  ………………………………………………………………………../Име на потребителя/

  Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

  ………………. …………………………….

  /Дата/ /Подпис на потребителя/

 

Гаранция и рекламация на продукта

1.1 Danika.bg не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката.

1.2. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка – фактурата. При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:

След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон 0899669668 за уговаряне на посещение на куриер, който да транспортира рекламираната гума до склад на Danika.bg, което е за ваша сметка.

1.3. Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора, което се вижда от индикатора за износване на протектора (TWI). Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.

1.4. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:

 • механична повреда (пробиване, прерязване);
 • неправилна експлоатация;
 • неправилен монтаж;
 • лошо техническо състояние на превозното средство.

1.5. Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина или куриера, който е изпратен за сметка на Клиента, за да транспортира стоката. Ако е по вина на производителя всички средства се поемат от Danika.bg.

1.6. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.

1.7. Danika.bg не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на автомобила, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС. КЗП

Сравни продуктите